• تعداد:900
  • محتوا:فونت فارسی وعربی و نستعلیق نی ریزی و بیشنر فونت های کاربردی 
  • حجم فایل :30 مگ